Voov – Veterinär omtanke om utsatta

Voov gör det möjligt att lämna en våldsam relation

Voov är en organisation som arbetar för att du som har lämnat en våldsam relation, inte ska behöva lämna också ditt husdjur bakom dig. När du som djurägare har bestämt dig för att lämna en destruktiv relation, och kanske behöver bo på ett skyddat hem under en tid, har dessa hem oftast ingen möjlighet att även ta emot hundar eller katter. Voov fungerar då som en länk och förmedlar ett jourhem till ditt husdjur. Där får djuret bo under tiden som du befinner dig i skyddat boende. På så sätt slipper du oroa dig för ditt husdjur.

Voov arbetar genom ideella krafter

Voov står för veterinär omtanke om våldsutsatta och värnar om djurens rätt i Sverige, och deras arbete är möjligt tack vare ideella organisationer. Föreningen har lokalföreningar runt om i hela landet och det är dessa som tar hand om jourhemsplaceringarna av ditt husdjur. Alla som arbetar med att placera djuren gör det frivilligt utan ekonomisk ersättning och alla eventuella bidrag som kommer in går direkt till verksamheten. Du behöver inte heller tänka på att kontakta dem själv, det står polisen, socialtjänsten, brottsofferjouren eller kvinnojouren för. Föreningen är religiöst- och partipolitiskt obunden.

Genom att engagera dig i Voov, hjälper du inte bara en människa, utan också ett djur. Även djur kan råka illa ut i destruktiva familjer och det kan vara en ytterligare oro för den som lämnat en osund relation att dessutom behöva oroa sig för sitt husdjur. Om du vill bli medlem ska du kontakta din lokalförening. Som medlem är du antingen jourhem, engagera dig på lokalförbundets kontor eller i riksförbundet. Förutom möjligheten att öppna upp sitt eget hem för ett djur, behöver föreningen hjälp med transporter och administrativa tjänster.

Djur används som maktfaktor

Voov har förhoppningen att göra det lite enklare i processen att lämna en våldsam relation. Djur kan i vissa fall utgöra en maktfaktor, där den ena partnern hotar att ge sig på familjens husdjur. Den våldsutsatta partnern kan även i vissa fall känna sig tvingad att stanna kvar i förhållandet, eftersom djuret måste bo kvar i bostaden. Tack vare denna ideella organisation har många kunnat ta steget och lämna en destruktiv relation, utan att behöva oroa sig för, och riskera livet på någon annan.

Trots att organisationen heter Voov, är det inte endast hundar som har möjlighet att tas omhand i ett jourhem. Alla sorters djur är välkomna. Om du behöver hjälp av föreningen, kontaktar du polisen eller kvinnofridslinjen som sedan hjälper till att förmedla ditt ärende vidare. De som tar hand om djuren bör i så stor utsträckning som möjligt vara anonyma, därför sköts kontakten via en mellanhand. Detta för både jourhemmets och djurets säkerhet. Om du har specifika frågor om föreningens arbete, når du dem via lokalkontorets mejladress.

Stötta både människa och djur

Den ideella organisationen Voov arbetar för våldsutsatta kvinnor och män, samt för djur i våldsamma familjer. Genom jourhemmen kan djuren få en trygg plats att vara på om du har bestämt dig för att lämna din relation, men inte vill lämna ditt husdjur. Föreningen finns över hela landet och om du vill stötta med ekonomisk hjälp går det bra att betala in till organisationen via Voovs bankgironummer. Riksföreningen har ett banknummer och varje enskild lokalföreningen har sitt eget bankgironummer. Riksstyrelsens ordförande heter Nathalie Nordén och för frågor hänvisas till e-postadressen som du hittar på Voovs hemsida.