Lär dig mer om Svenska kennelklubben

Svenska kennelklubben finns för att hjälpa både hund och hundägare

Svenska kennelklubben (SKK) är hundägares riksorganisation och företräder alla Sveriges hundar och hundägare. De har idag omkring 300 000 medlemmar, och är därmed en av Sveriges största intresseföreningar. De arbetar i huvudsak med att sprida kunskap och information om hundar, hundhållning och avel. Detta för att hjälpa både hundar och människor runtom i landet. Svenska kennelklubben är även mån om att föra samman hundälskare och avelsintresserade. De vill bidra till ett gott samarbete och ett bra klimat i hundvärlden. Mycket fokus läggs även på att värna om raser och rasstandard, oavsett hund.

Svenska kennelklubben – en historisk förening

Svenska kennelklubben grundades år 1889, till stor del tack vare naturvetenskapens framsteg som ökade intresset för djurhållning, avel och nya metoder. Det var i första hand jägare, adelsmän och jakthundar som klubben ämnades för, och efter en tid togs även rasstandarder för olika hundar fram. Idag är SKK till för alla hundägare, och fokus ligger på djurhållning, uppfödning och avel. Det handlar mycket om att värna om ansvarsfull avel, där hundar hålls friska och sunda och inte avlas fel eller för hårt.

Naturligtvis finns det vissa lagar, regler och riktlinjer man som hundägare måste ha koll på, och Svenska kennelklubben strävar efter att utbilda människor inom just detta. Oavsett om du tänker avla och föda upp hundar, eller om du bara vill ha en sällskapshund, så måste du hålla dig till vissa regler. Dessa är både av praktisk och etisk karaktär, och du hittar dem på SKK:s hemsida. Riktlinjerna finns till för att försäkra om att hundar behandlas med den respekt, omtanke och vård som de förtjänar.

Djur-ID och information

Svenska kennelklubben värnar om ansvarsfullt hundägande, och detta inkluderar att ID-märka sin hund. På DjurID.se kan du söka och hitta information om massor av olika sorters djur, så länge de har den ID-märkning som krävs. Denna märkning är nödvändig ifall något skulle hända djuret, och ägaren då behöver kontaktas. Det behövs även för att kunna teckna försäkring för sitt djur, vilket också är del av ansvarsfullt hundägande och något som SKK uppmuntrar. ID-märkning är även bra att ha om din hund skulle försvinna utomlands.

En annan del som Svenska kennelklubben arbetar med är att uppmana alla hundägare om att alltid lära sig mer om djurhållning, så att de kan bidra till att hundar får leva ett så rikt och sunt liv som möjligt. De erbjuder bland annat utbildningar inom hundbeteende, och de utbildar sina funktionärer väl så att de kan hjälpa föreningen att sprida budskapet och informationen. Det viktigaste är såklart att älska sin hund och ge den kärlek, men det är också väldigt nyttigt att veta mer om hur hundar beter sig och vilka lagar och regler som gäller.

Föreningen för alla hundälskare

Svenska kennelklubben finns för att se till att alla hundägare har någonstans att vända sig, vare sig det handlar om utbildning, att finna likasinnade, eller att registrera sin hund. För den som funderar på avel och uppfödning är SKK det bästa stället att söka sig till, då de har koll på alla uppfödare runtom i Sverige. De vet också precis vilka riktlinjer som gäller för den som vill börja avla själv. Om du behöver tips eller information om hundar och hundhållning är SKK föreningen att vända sig till.